Zásady ochrany osobných údajov

Túto webovú stránku prevádzkuje HowToVideos. V rámci týchto zásad „my“, „nás“ a „náš“ odkazujeme na HowToVideos.
Osobné identifikačné údaje používateľov zhromažďujeme rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nie výlučne ,keď používatelia navštívia našu stránku, zaregistrujú sa na stránke, prihlásia sa na odber nášho bulletinu a v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré sprístupňujeme na našej stránke. Od používateľov sa môže v prípade potreby požadovať meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o kreditnej karte.
Tieto informácie používame na prevádzku našej webovej stránky, poskytovanie zákazníckej podpory a plnenie požiadaviek používateľov. To zahŕňa zasielanie upozornení, nášho bulletinu a ponúk o našich produktoch alebo službách. Vaše informácie nebudeme zdieľať s tretími strany, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na splnenie vašich požiadaviek (napr. spracovanie transakcií).
Vaše informácie ukladáme a používame na zachovanie vašich preferencií pri používaní našej webovej stránky. Na ukladanie vašich preferencií používame súbory „cookie“. Vždy máte možnosť zvoliť si z prijímania správ od nás.Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme, alebo o opravu nepresností tak, že nás budete kontaktovať.
Prijímame opatrenia na ochranu vašich informácií pred stratou, krádežou a zneužitím.Ak máte pocit, že sa neriadime týmito zásadami ochrany osobných údajov nás prosím ihneď kontaktujte.