Podmienky služby

Vstupom na túto webovú stránku a jej používaním súhlasíte so zmluvnými podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje HowToVideos. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť prístup komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu.
Vy nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti akýchkoľvek prihlasovacích poverení spojených s touto webovou stránkou. Zodpovedáte za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú pod vašimi povereniami.
Všetok obsah na tejto stránke slúži len na informačné účely. Neposkytujeme žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácie na akýkoľvek účel.Poskytujú sa „tak ako sú“ bez výslovnej alebo implicitnej záruky.Nenesieme zodpovednosť za žiadne chyby alebo opomenutia.
Tieto podmienky môžeme kedykoľvek upraviť aktualizáciou tejto stránky. Mali by ste navštíviť túto z času na čas, aby ste si prečítali aktuálne podmienky, pretože sú pre vás záväzné.Vaše osobné údaje môžeme použiť tak, ako je to popísané v Zásadách ochrany osobných údajov.Môžeme poskytnúť tretím stranám štatistické informácie o našich používateľoch, ale tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu osôb.